Κατάλογος Εργασιών : cut away background from pictures and add 2 pictures together - repost - Cut Design and do Html implement