Κατάλογος Εργασιών : Custpmer support - custumize nokia firmware (image file)