Κατάλογος Εργασιών : Customizing site based on SmartJobBoard - Customizing the Checkout Process Flow for our Website (Coding Work)