Κατάλογος Εργασιών : Change the MD5 algorithms to SHA256 algorithms in MIGS Payment module - Change the notification email sent by app