Κατάλογος Εργασιών : Changes made to layout of Paleo Energy Bars wrappers - Changes Names from All Caps to Upper- and Lowercase