Κατάλογος Εργασιών : Changes on wordpress website and edits in mobile app design. - Changes required for beauty salon template!