Κατάλογος Εργασιών : Changes in SugarCRM - Changes in the Magento module