Κατάλογος Εργασιών : Changes made to WP widgets (plugins - Changes needed for a website to make it work in Ie6 and various other changes