Κατάλογος Εργασιών : Customize website guessing game -- 2 - Customize WebSite to promote book for sale from a purchased WordPress Template