Κατάλογος Εργασιών : Customize Vtiger For inline edit , Multiple Filter Selection and Print in listview -- 2 - Customize web template