Κατάλογος Εργασιών : Customize a Magento extension - Customize a mobile document scanning App