Κατάλογος Εργασιών : Customize a Drupal Template to Mockups - Customize a Flash-based calendar