Κατάλογος Εργασιών : Customize Linux ROM Boot Image - Customize Logo Illustrator