Κατάλογος Εργασιών : Customise a Joomla Component - Customise a plugin