Κατάλογος Εργασιών : Custom Report Page - PHP / PDF / Excel - Custom reports for vTiger 6.2 -- 2