Κατάλογος Εργασιών : change our text logo and install on site - change over the subdomain to the main domain, small adjustments