Κατάλογος Εργασιών : change on app - CHANGE ONE IMAGE