Κατάλογος Εργασιών : Change name of Application Title and recompile App. - Change navigation and make it 2 level in responsive html.