Κατάλογος Εργασιών : Change my index page! - change my logo color to rainbow