Κατάλογος Εργασιών : Change logo and company name in a word press site - Change Logo color in Corel Draw 8 and design product banner