Κατάλογος Εργασιών : Change colour of web graphics and text in illustrator format - Change colours of an illustrator graphic