Κατάλογος Εργασιών : Challenge Fact Sheey - Challenge: Implement a way to automatically reverse engineer any Windows application