Κατάλογος Εργασιών : Change buttom text - change calculator