Κατάλογος Εργασιών : Custom project - POS development/Customisation in odoo - custom project - repost