Κατάλογος Εργασιών : Custom new project July 1 - Custom NFS server that will temporarily store files and then send to cloud backup