Κατάλογος Εργασιών : CENT OS 6 needs a bridge connection created for solus VM - Center a slider on page, vert and horiz, responsively.