Κατάλογος Εργασιών : Certificate / Serial Number Validation - certificate creativity - repost