Κατάλογος Εργασιών : css and images are not loading in my site - CSS and JavaScript: fix a problem that occurred after making a change to a web page