Κατάλογος Εργασιών : cron not being called or a function not working on force payment - Cron script to poll webpage for data