Κατάλογος Εργασιών : Cross browser client side image resize and upload to the server - Cross browser compatibility - Firefox support