Κατάλογος Εργασιών : Crossbreed Wavelet decomposition for speech emotion detection using HMM in MATLAB - Crossfaderz Logo