Κατάλογος Εργασιών : Critique a Short Story for a Video Game - critique of website and 2 petrochemical instruments suggestion(repost)