Κατάλογος Εργασιών : Crestshop project by QAcampus - Crete Login Class in C# Xamarin compatible, with authentication on remote server