Κατάλογος Εργασιών : Credit Card Gateway Implementation with Ruby on Rails - Credit Card Integration, Site Tweaks and Countdown Widget