Κατάλογος Εργασιών : Category segregation of all items of Flipkart and Snapdeal - Category, Product, Custom Product Customisation