Κατάλογος Εργασιών : Creating a Financial Planning Software for Advising company - creating a folder with default settings(repost)