Κατάλογος Εργασιών : CREATEA FIXED ASSET DATA GATHERING TEMPLATE - Created a Wordpress Loan Calculator plugin - ongoing work