Κατάλογος Εργασιών : Creating a LOGO for Maritime Company "KazMorTransFlot" - Creating a Magento Online Store for Wholesaling