Κατάλογος Εργασιών : Create VisalGDB project for STM32F429I Disco with FreeRTOS and TouchGFX - Create Vista-compatible ''Windows Mail'' plugin