Κατάλογος Εργασιών : Create voucher number coding and decoding programs - Create VS compilable project forthe EWF.net library