Κατάλογος Εργασιών : Create sprites,GUI and assets for the island multiplayer battle game - Create SQL script for ER diagram (12 hour deadline)