Κατάλογος Εργασιών : Create Voyeur Cam Site with LOTS of Features - Create VS project to compile SpiderMonkey as static lib