Κατάλογος Εργασιών : Create rss feed - Create RSS feed using JSON