Κατάλογος Εργασιών : Create POS ( Point of Sale ) Accounting Software - Create postback for SponsorPay, Paymentwall, Matomy, trailpa