Κατάλογος Εργασιών : Create logo, web header, site Icon, A5 flyer & business card - Create logos seo and Build a group buying weekly deals site