Κατάλογος Εργασιών : Create more formal version of Resume (PSD file) using existing informal version - Create motion graphics animation