Κατάλογος Εργασιών : create google play account - Repost - Create Google Play Developer Account