Κατάλογος Εργασιών : Create GIF file based on the triangle logo below - Create Glass Door Sticker Designs for a Dental Office