Κατάλογος Εργασιών : Create design for a website - Create design for vertical flag. Guide for images, colours & text provided