Κατάλογος Εργασιών : Cartoon character drawn - Cartoon Character Illustrator